شهرداری خشکرود

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر خشکرود، در اولین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خشکرود مهندس مهدی خلج معصومی بعنوان سرپرست شهرداری خشکرود انتخاب شد.