شهرداری خشکرود

تکمیل پروژه جدولگذاری و زیرسازی زمین چمن مصنوعی توسط شهرداری خشکرود

سرپرست شهرداری خشکرود گفت: پروژه زمین چمن مصنوعی با مشارکت آموزش و پرورش شهرستان زرندیه و شهرداری خشکرود درحال اجراست.
 خلج معصومی افزود: مراحل آماده سازی شامل جدولگذاری و زیرسازی طبق استانداردهای موجود بر عهده شهرداری بوده که طی جلسه ای در اوایل شهریور ماه مقرر شد شهرداری تا ۳۱ شهریور تعهدات خود را عملی کرده و زمین را آماده اجرای چمن مصنوعی نماید که با تلاش و پیگیری عوامل شهرداری چند روز زودتر در تاریخ ۲۸ شهریور آماده تحویل به اداره آموزش و پرورش شد.
گفتنی است مراحل فنس کشی و اجرای چمن مصنوعی برعهده اداره محترم آموزش و پرورش می باشد.