اعلام گزارش عملکرد شش ماهه ابتدای سال 1400 شهرداری خشکرود 

(فایل پیوستی )

 

جهت مشاهده و دانلود گزارش عملکرد سال 1399 روی لینک زیر کلیک نمایید...

گزارش عملکرد 1399

 

جهت مشاهده و دانلود گزارش عملکرد سال 1398 روی لینک زیر کلیک نمایید...

گزارش عملکرد 1398

 

جهت مشاهده و دانلود گزارش عملکرد سال 1397 روی لینک زیر کلیک نمایید...

گزارش عملکرد 1397

 

جهت مشاهده و دانلود گزارش عملکرد سال 1396 روی لینک زیر کلیک نمایید...

گزارش عملکرد 1396