شهرداری خشکرود

طی حکمی از سوی دکتر فرزاد مخلص الائمه استاندار استان مرکزی مهدی خلج معصومی به عنوان شهردار شهر خشکرود از توابع شهرستان زرندیه منصوب شد.

در حکم استاندار مرکزی خطاب شهردار خشکرود آمده است :با توجه به پیشنهاد شورای اسلامی شهر خشکرود و نظر به تعهد شایستگی و تجارب ارزنده، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت شهردار خشکرود منصوب می نمایم.

امید است با اتکا به پروردگار سبحان و با رعایت کامل موازین و مقررات قانونی در جهت نیل به اهداف و ارزشهای نظام اسلامی و فرامین رهبر معظم انقلاب و سیاستهای دولت جمهوری اسلامی با هماهنگی و تعامل با مسئولین و استفاده بهینه از تمامی امکانات مادی و معنوی در خدمت به مردم شریف ،حفظ و حراست از اموال عمومی و بهبود وضعیت رفاهی شهروندان، اعتلای فرهنگ شهرنشینی و ساماندهی جامعه شهری، گسترش مشارکت مردمی در اداره امور توسعه و عمران و ارتقای کارآمدی مدیریت شهری موفق و سربلند باشید.