شهرداری خشکرود

در این جلسه مشکلات مختلف مطرح و توسط نماینده محترم و فرماندار محترم و سایر مسئولان پیگیری بعمل آمد

گزارش تصویری 

0d156a02 b649 4b76 bcdf 8ce8ba46e571

bfb82cfd 23ed 4c16 86c0 43ec095f721c

f6bbd21a d58a 4bd1 8aad e053b7fe104b

dcfd209b a886 4ccc a46b 50b8b99c4002

9e29c899 25bd 4045 8cbe 14b23f6a08c5

c99b03e6 3531 42b5 8588 53c35e497f9e