• مدیریت بحران خدمات شهری

  • دهه فجر

  • بازدید فرماندار از شهرداری خشکرود

  • افتتاح دبیرستان برکت امام حسن مجتبی(ع)