عملکرد بودجه ای یک ساله شهرداری خشکرود

لینک دانلود

 


 

عملکرد واحد فنی

لینک دانلود

 


 

عملکرد خدمات شهری

لینک دانلود

 


 

عملکرد روابط عمومی

لینک دانلود

 


 

اعلام گزارش عملکرد شش ماهه ابتدای سال 1400 شهرداری خشکرود 

(فایل پیوستی )

 

جهت مشاهده و دانلود گزارش عملکرد سال 1399 روی لینک زیر کلیک نمایید...

گزارش عملکرد 1399

 

جهت مشاهده و دانلود گزارش عملکرد سال 1398 روی لینک زیر کلیک نمایید...

گزارش عملکرد 1398

 

جهت مشاهده و دانلود گزارش عملکرد سال 1397 روی لینک زیر کلیک نمایید...

گزارش عملکرد 1397

 

جهت مشاهده و دانلود گزارش عملکرد سال 1396 روی لینک زیر کلیک نمایید...

گزارش عملکرد 1396