شهرداری خشکرود

پاسخگویی فرماندار محترم شهرستان زرندیه به سوالات مردمی از طریق سامانه ارتباط تلفنی مردم و دولت (سامد) با شماره تلفن : 111

زمان : 8:30 الی 10 صبح مورخ سه شنبه 11-11-1401

نکته : برقراری ارتباط فقط در ساعت و تاریخ مذکور امکانپذیر است.

روابط عمومی شهرداری خشکرود