شهرداری خشکرود

شهردار شهر خشکرود بر ضرورت بازنگری در طرح جامع و تفصیلی این شهر تاکید کرد: اجرای این طرح از سال ۱۳۹۸ در دستور کار قرار گرفته و تصویب عملیاتی شدن آن برای برطرف کردن نیازهای تا ۱۵ سال آینده شهر و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، ضروری است.

مهدی خلج معصومی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه بازنگری طرح جامع شهری علاوه بر حل مشکلات شهروندان می‌تواند به عنوان یک منبع درآمدی برای حوزه مدیریت شهری تبدیل شود، اظهار کرد: در حریم شهر تعداد زیادی واحدهای مسکونی ساخته خواهد شد که بعضا از شرکت‌های خدمات رسان نیز انشعاب موقت دریافت می کنند، اما طبق قانون جدید، انشعابات موقت باید جمع‌آوری یا دائمی شوند یا مجوز دریافت کنند، از طرفی، کسانی که به شهرداری برای مجوز مراجعه می‌کنند به دلیل خارج از محدوده بودن مشمول ماده ۱۰۰ نمی‌شوند و از طرف دیگر طبق استعلام از منابع طبیعی بحث ملی بودن این زمین‌ها مطرح می‌شود.