شهرداری خشکرود

آگهي مزايده عمومي يك قطعه زمين شهرداري خشكرود

جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مزایده از طریق لینک زیر اقدام نمائید.

لینک دانلود